Bioplynová stanice Hertník

Bioplynová stanice Hertník se nachází na teritoriu zemědělské farmy ve Východoslovenském kraji, okres Bardejov. BPS Hertnik funguje na bázi mokré fermentace a má elektrický výkon 998 kW. Vyrobená elektrická energie je plně dodávána do veřejné sítě. Hlavní výhodou je poloha BPS přímo v blízkosti zemědělské půdy, kde jsou pěstovány plodiny vhodné pro činnost BPS a její zásobování  je možné zajistit z blízkého okolí.

20211120_124858 20211120_124900 20211120_124907 20210929_110910 20210929_110913 20221004_145922

Struktura BPS

 

Jak BPS funguje

Vstupní suroviny: siláž, hnůj, kejda a vedlejší zbytkové produkty

 Bioplynová stanice: 

Vstupní suroviny se promíchají a rozdrtí, až vznikne organická „kaše“. Vloží se do fermentátoru, kde se míchá a zahřívá na 42 °C. Při této teplotě se nejlépe daří anaerobním bakteriím, které bez přístupu vzduchu rozkládají organickou hmotu a uvolňují výsledný plyn. Ten spalujeme v generátoru a vyrábíme elektrickou energii.

Výstupní produkty:

člen skupiny PRESTON Capital a.s.