V udržitelné energii
vidíme budoucnost

Jsme společnost,
která se zabývá výrobou udržitelné energie

Společnost PRESTON Energo a.s. je součástí finanční skupiny PRESTON Capital a.s. Zaměřujeme se na bioplynové stanice, kde vidíme velký potenciál. Bioplyn je možné využívat jak k výrobě elektřiny, tak k výrobě tepla, může být také využíván jako palivo v dopravě.

PRESTON Energo a.s.

V reakci na současnou energetickou situaci Evropská komise vytvořila plán REPoweEU, kde je biometan důležitou součástí. Významná část udržitelné výroby energie v EU by mohla být postavena na stávajících bioplynových stanicích s modernizací na biometan.

Naší strategií je modernizace stávajících bioplynových stanic na moderní biometanové stanice v regionu střední Evropy, především v ČR a na Slovensku.

Naše cíle

Výroba biometanu s dalším prodejem do plynovodního systému

Výroba a prodej průmyslového CO2

Využití a prodej vedlejších produktů jako hnojiva

Obchodní partneři

Všem produktům, které klientům
nabízíme věříme, a proto do nich
primárně investujeme vlastní prostředky.

Filip Navrátil

Zakladatel a Managing Partner
PRESTON Capital & PRESTON Energo

Biometan poskytuje další možnosti

Zbytky a vedlejší produkty výroby bioplynu mohou být využity jako zemědělské hnojivo

Extrahovaný CO2 lze použít v průmyslovém a nápojovém sektoru

Ověřené uhlíkové kompenzace a emise CO2 mohou být obchodování a prodávány na trhu

Seznam bioplynových stanic

Bioplynová stanice Hertník

Bioplynová stanice Hertník se nachází na teritoriu zemědělské farmy ve Východoslovenském kraji, okres Bardejov. BPS Hertnik funguje na bázi mokré fermentace a má elektrický výkon 998 kW. Vyrobená elektrická energie je plně dodávána do veřejné sítě. Hlavní výhodou je poloha BPS přímo v blízkosti zemědělské půdy, kde jsou pěstovány plodiny vhodné pro činnost BPS a její zásobování  je možné zajistit z blízkého okolí.

člen skupiny PRESTON Capital a.s.