V udržitelné energii
vidíme budoucnost

Jsme společnost,
která se zabývá výrobou udržitelné energie

O PRESTON Energo a.s.

PRESTON Energo a.s. spadá pod hlavičku finanční skupiny PRESTON Capital a.s. Specializujeme se na provozování bioplynových stanic, ve kterých vidíme velký potenciál. Bioplyn představuje významný zdroj energie, který lze využít jak pro výrobu elektřiny, tak pro výrobu tepla. Navíc je možné ho využít jako ekologické palivo pro dopravu.

Naší strategií je modernizace existujících bioplynových stanic na biometanové. Soustředíme se na projekty ve střední Evropě, zejména v České republice a na Slovensku. Věříme, že tato strategie přispěje nejen k optimalizaci provozu, ale také k rozšíření využití bioplynu a zvýšení jeho udržitelnosti.

S pevným přesvědčením, že přechod na obnovitelné zdroje energie je nevyhnutelný, jsme hrdí na to, že náš přístup souzní s ambicemi Evropské unie, zastoupenými plánem REPowerEU. V rámci tohoto plánu je modernizace stávajících bioplynových stanic na biometanové stanice jedním z klíčových aspektů, které nás motivují a zapadají do naší strategie.

Klíčové faktory, které povedou k expanzi biometanu v EU

RePower EU a rostoucí význam energetické bezpečnosti

Udržitelná energie je zásadní pro splnění našich klimatických cílů

Dostupnost komerčních technologií

Klíčové faktory

Jak funguje  bioplynová stanice?

Jak funguje BPS

Biometan poskytuje další možnosti

Zbytky a vedlejší produkty výroby bioplynu mohou být využity jako zemědělské hnojivo

Extrahovaný CO2 lze použít v průmyslovém a nápojovém sektoru

Obchodování a prodej ověřených uhlíkových kompenzací a emisí CO2.

Biometan poskytuje další možnosti

Všem produktům, které klientům
nabízíme věříme, a proto do nich
primárně investujeme vlastní prostředky.

Filip Navrátil

Zakladatel a Managing Partner
PRESTON Capital & PRESTON Energo

Obchodní partneři

člen skupiny PRESTON Capital a.s.